Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (AML) és Ismerd meg ügyfeled (KYC) szabályzat

 

Ezen szabályzat (AML / KYC) célja az illegális tevékenységekben való részvétel lehetséges kockázatainak azonosítása és megelőzése.

A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és a nemzetközi szankciók betartásának eljárási szabályai meghatározzák az Ügyfelek és a Tranzakciók átvizsgálására vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy megakadályozzák a feltételezett pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával, kábítószerrel, emberkereskedelemmel, valamint a fegyverek terjesztésével kapcsolatos ügyleteket, a tömegpusztítás, a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem érdekében.

Ez a szabályzat magában foglalja az ellenőrzési eljárásokat, a megfelelőségi tisztviselőt, a tranzakciók monitorozását és a kockázatértékelést

 

  1. Ellenőrzési eljárások

 

A BtcPremium meghatározza, és kellő körültekintéssel végzi el az ügyfélátvilágítási ( due diligence, a továbbiakban: DD) intézkedéseket a lefolytatott kockázatbecslés eredményei és a nemzeti kockázatértékelés rendelkezései alapján.

A BtcPremium különös figyelmet fordít a tranzakcióban részt vevő ügyfelek tevékenységére és a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra vonatkozó körülményekre, beleértve olyan összetett, nagy értékű vagy szokatlan tranzakciókat is, amelyeknek nincs ésszerű gazdasági célja.

Az ügyféllel és / vagy a tranzakcióval kapcsolatos kockázattól függően, valamint, hogy az üzleti kapcsolat már meglévő vagy újonnan alakult, a BtcPremium normál DD intézkedéseket, egyszerűsített DD intézkedéseket vagy megnövelt DD intézkedéseket végez. A BtcPremium folyamatosan monitorozza  a már meglévő felhasználók tranzakcióit is.

Az azonosítási eljárás megköveteli a felhasználótól, hogy a BtcPremium számára megbízható, független forrásdokumentumokat, adatokat vagy információkat szolgáltasson (pl. Nemzeti azonosító kártya, nemzetközi útlevél, banki kivonat, közüzemi számla, selfie kép). A jogi személy azonosítására bemutatott okmányoknak legalább a következőket tartalmaznia kell: cégnév, nyilvántartási szám,  nyilvántartásba vétel dátuma, székhelye és címe; az igazgatótanács tagjainak vagy a fióktelep vezetőjének vagy az egyéb megfelelő testületnek a nevét és engedélyét. Az új Ügyfél jogi képviselőjének (amennyiben szükséges) meg kell erősítenie a benyújtott információk helyességét.

E célból a BtcPremium fenntartja magának a jogot, hogy összegyűjtse a Felhasználó azonosító adatait az AML / KYC irányelvek betartása céljából.

A felhasználók azonosítási adatait szigorú felügyelet és védelem alatt gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg harmadik féllel a BtcPremium Adatvédelmi Szabályzatának és a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Miután a felhasználó személyazonosságát ellenőriztük, a BtcPremium elhatárolja magát a potenciális jogi felelősség alól olyan helyzetben, amikor szolgáltatásait illegális tevékenység végzésére használják.

 

  1. Megfelelőségi tisztviselő (compliance officer, továbbiakban CO)

 

A megfelelésért felelős tisztviselő jogosult a bűnüldözési szervekkel való együttműködésre, amelyek részt vesznek a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más illegális tevékenységek megelőzésében. A CO fő feladatai a következők:

Figyelemmel kíséri, hogy a Szabályzat megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, és a képviselők tevékenysége megfelel-e a szabályzatban meghatározott eljárásoknak;

Összeállítja és naprakészen kell tartja az alacsony adókötelezettséggel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának magas és alacsony kockázatával, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának nagy kitettséggel rendelkező gazdasági tevékenységekkel rendelkező országok listáját;

Jelentést készít a felsővezető részére évente egyszer (vagy szükség esetén gyakrabban) a szabályoknak való megfelelésről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásáról szóló gyanús tranzakciókról;

Összegyűjti, feldolgozza és elemzi a képviselőktől vagy ügyfelektől kapott adatokat a gyanús és szokatlan tevékenységekről;

Javaslatokat tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok orvoslására.

 

  1. Tranzakciók monitorozása

 

A BtcPremium fenntartja magának a jogot a csalás elleni ügyletek nyomon követésére, amely az adatok elemzésén alapul, mint kockázatértékelési és a gyanús esetek felderítési eszköze. A gyanús tranzakciókat kivizsgáljuk és a CO-n keresztül jelentjük.

Ezek a tevékenységek lehetnek például a kereskedelem nélküli utalások, duplikált felhasználók, a regisztrációtól eltérő országokból történő utalás. (A lista nem teljes.)

A BtcPremium fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a felhasználói fiókot abban az esetben, amennyiben illegális tevékenységet gyanít a háttérben.

 

  1. Kockázatelemzés

 

A BtcPremium meghatározza az Ügyfél kockázati profilját a Szabályok alapján összegyűjtött információk által.

A BtcPremium a következő kockázati kategóriákat alkalmazza:

4.1 Normál kockázat (a kockázati szint normális, nincsenek magas kockázati tényezők);

4.2 Magas kockázat, amely Magas kockázat I. és Magas Kockázat II. kategóriákra osztható

Minden olyan felhasználó, aki nem tartozik a “normális kockázat” kategóriába, a BtcPremium az ügyfelek kockázati kategóriáját az ügyfelek adatbázisában és a dokumentumokon “Magas Kockázatú I.” vagy “Magas Kockázatú II” kategóriában rögzíti. Kizárólag a CO jogosult az ügyfeleknél rögzített kockázati kategóriát megváltoztatni.